Medlemsskap:

 

- Norsk Americana Forum er en ideell non-profit forening, og har som formål å fremme og ivareta Americana musikk (Country, Country-Rock, bluegrass, o.l.)

- Foreningen skal arbeide for å øke publikum og medias bevissthet om musikksjangeren, tydeliggjøre dens seriøsitet og betydning innen populær-musikken, samt bidra til kreativiteten og levedyktigheten til alle dens mange aktører i Norge.

- Foreningen vil etterhvert produsere konserter / events, og jobbe for flere scener for utøvere i Norge.

Sending pågår...

Feil ved innsending.

Skjema mottatt.

Tusen takk!

Priser for medlemsskap:

- Festival: kr. 2500,-

- Klubbmedlemskap: kr. 500,- per år

- Musikermedlemskap: kr. 250,- per år*

- Plateselskap, independent: kr. 1000,- per år / Major label: kr. 2.500,- per år

 

* Medlemskontingenten for 2017 ble på årsmøtet i NAM juni 2016 vedtatt økt til kr. 250,- pr. år.

 

Vi sender faktura for medlemsskapet.

 

For å søke om medlemsskap i Norsk Americana Forum benytter du

vårt elektroniske søknadsskjema til venstre.

Kriterier for medlemsskap i Norsk Americana Forum:

For å bli medlem i Norsk Americana Forum er det en del kriterier som må oppfylles. Disse kriteriene er fastsatt i vedtektene for organisasjonen som avgjøres på årsmøtet annet hvert år.

 

Musikere:

Ordinære musikermedlemmer skal hovedsakelig utøve americanamusikk og ha det som sin hobby eller næring.

Musikermedlemmer skal holde et profesjonelt nivå og ha en kontinuerlig aktivitet.

Musikermedlemskap gis til musikere bosatt i Norge og norske statsborgere bosatt i utlandet.

 

Klubb/Festival:

Klubber/Festivaler som booker americanamusikk/artister.

Medlemsfordeler:

En av Norsk Americana Forums viktigste oppgaver er å yte service overfor organisasjonens medlemmer. I tillegg til gratis utlån av møterom i NAFs lokaler i Oslo, gratis kopiering og trådløst nettverk på kontoret, søker Americana Forum å tilby følgende medlemsfordeler:

 

Rabattavtaler:

 

- CD- og DVD-produksjon

 

- Rabatt på alle konserter som arrangeres av, eller i samarbeid med NAM (Oslo Americana Sessions, Bluegrassaften på Buckleys, etc)

 

- Gratis, eller rabatt på alle andre arrangementer i regi av NAM (eks: workshop, masterclass)

 

- Gratis rådgivning ifm søknadsskriving, retting av engelske tekster, etc

 

- Prioritert booking med ditt band på våre scener

 

- Presentasjon av video i galleri / AmericanaTV

 

- Studio (musikk / video)

 

- Trykksaker

 

Rådgivning:

 

Copyright / kontrakter (platekontrakt/forlagskontrakt/management)

Distribusjon av musikk (audio/video) på internett

Søknader til diverse fond (FFLB/FFUK)

Tono/NCB/Gramo/Nopa

Tilbud om kurs og seminarer

Gratis rådgivning, medlemsservice og hjelp på telefon

Arrangørfaglig informasjon og oppdatering

Relevant informasjonsmateriell

Informasjon om og tilgang på støtterordninger

Diverse medlemstilbud og rabatter på musikkrelaterte produkter